EasyBeta
Repo Icon

EasyBeta

EasyTast's beta! Welcome :)

22/07/2015New : Lexis 6 Theme Bundle - 1.0 - easytoast.yourepo.com/pack/lexis6the… #YouRepo Twitter icon Easy Toast


打开 Cydia > 软件源 > 编辑 > 添加


信息和更新

28/10/2015

Upgrade test 003 - 1.0

Upgrade test 003 1.0

 Easy_Toast  Testing  0

19/10/2015

Test Package - 1.0

Test Package 1.0

 Easy_Toast  Testing  0
EasyBeta Repo Icons - 1.1

EasyBeta Repo Icons 1.1

 EasyBeta  System  2